Bitki Örtüsü (Kanopi) Haritalama

Arazi üzerinde bitki örtüsünün yayılımı bitkinin mevcut durumu ve verim tespitinin yapılması için oldukça önemlidir. Kanopi (Bitki Örtüsü) haritası oluşturularak mahsulün mevcut durumu (özellikle tarla bitkileri için) tespit edilebilir ve teşhisler yüksek doğrulukta yapılabilmektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile canlı bitki örtüsünü cansız yapılardan (toprak, yabancı ot vb.) ayrıştırarak  mahsul verimliliğinin kalitesini ve gelişimini tarım dönemi boyunca takip edebilirsiniz.