Endüstriyel Bitkiler Grubu

Endüstride hammadde olarak kullanılabilen tarım ürünlerinin ekonomik değeri oldukça yüksektir. PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile endüstriyel bitkilerin gelişiminin bir tarım periyodu boyunca takip edilmesi ve hasar / hastalık takiplerinin yapılarak erken müdahalenin yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

Ayrıca makine öğrenmesi teknikleri yardımıyla oluşturulan vejetasyon haritaları sayesinde ürün verimliliğinin ve kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilebilmektedir.

Görüntü işleme teknikleri sayesinde bitki canlılığın ve rekolte tahminlerinin yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

Çok bantlı uzaktan algılama görüntüleriyle elde edilen veriler kullanılarak tarladaki hastalık ve zararlıların bölgesel bazlı olarak tespiti sağlanabilmektedir.

İki ve üç boyutlu modeller yardımı ile tarla üzerinde don, dolu gibi hasarların yüzdesel olarak hesaplanması yapılabilmektedir.

 • Pamuk

Eski çağlardan beri Anadolu’da tarımı yapılmakta olan pamuk ekimi, izlemesi, hasadı ve pazarlaması ile pek çok insana iş sağlamakta ve ülkemizin başlıca ihraç maddesi olması dolayısıyla önemli bir tarım ürünüdür. Sıcak iklime sahip alüvyal topraklarda yetişmektedir. Yetişme döneminde bol su, olgunlaşma döneminde sıcaklı ve kuraklık istemektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile pamuk tarlalarında ürün verimliliğinin tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır. Makine öğrenmesi teknikleri yardımıyla bitki canlılığının ve gelişimin takip edilebilmesi sonucunda ürün verim ve kalitesi tespit edilebilmektedir.

Görüntü işleme teknikleri yardımıyla pamuk tarlasındaki hastalık ve zararlıların tespit edilebilmesi ve alan bazlı olarak hastalık ve zararlıların vejetasyon haritaları yardımıyla tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır.

PROVEA ile Tespit Edilebilen Pamuk Hastalık ve Zararlıları

Pamukta Köşeli Yaprak Leke Hastalığı (Xanthomonas campestris pv. Malvacearum)

Bitkinin yaprak, koza ve saplarında lekeler şeklinde görülmektedir. Lekeler intaç yapraklarında açık yeşil, yuvarlak yağ lekesi gibi görünmektedir. Havaların ısınması ile lekeler kurumakta beyazımsı bir kabuk oluşmakta ve yaprağın bu kısımlarını öldürmektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile makine öğrenmesi ve görüntü işleme teknikleri yardımıyla bitki hastalık haritaları oluşturularak pamuk tarlalarındaki yaprak leke hastalığının tespiti gerçekleştirilebilmektedir.

Pamuk Verticillium Solgunluk Hastalığı (Verticillium dahliae Kleb)

Belirtiler alt yapraklardan başlayarak üst yapraklara doğru ilerleye solma ve pörsüme şeklindedir. Sonra yaprakların damar araları sararmakta ve sarar yerler kuruyup esmerleşmektedir. Yaprak zamanla dökülmektedir.

PROVEA ile makine öğrenemsi teknikleri kullanılarak mildiyö hastalığına sahip pamuk bitkilerinin tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır.

Pamukta Kesicikurtlar (Bozkurtlar)

Pamuk fidelerini keserek zarar vermektedirler. Bitkileri iki yapraklı dönemden 6 – 8 yapraklı oluncaya kadar kesebilmektedirler.

PROVEA ile görüntü işleme teknikleri kullanılarak zaman serisi verilerinin analiz edilmesi ile tespit edilebilmektedirler. Oluşturulan zararlı haritası ile erken müdahale gerçekleştirilebilmektedir.

 • Şeker Pancarı

Şeker pancarı dekar başına yüksek verim ve gelir getirmektedir. Şeker pancarı önemli bir ön bitki etkisine sahiptir. Bu yönüyle toprak verimliliğinin yükselmesini dolayısıyla diğer kültür bitkilerini veriminin artmasını sağlamaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde şeker pancarı tarlalarında ürün verim ve kalitesinin tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır. Yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama verileri kullanılarak görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknikleriyle şeker pancarı rekoltesinin yüksek doğrulukta tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır.

Ayrıca hastalık ve zararlı tespitlerinin iki ve iç boyutlu modeller oluşturularak gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

PROVEA ile Tespit Edilebilen Şeker Pancarı Hastalık ve Zararlıları

Cercospora Yaprak Leke Hastalığı

Yapraklarda 2-3 mm çapında, yuvarlak ortasında açık gri, kenarlara doğru koyu kahverengi lekeler olarak görülmektedir. Hastalığın ileri devrelerinde yapraklar önce sararmakta, sonrasında kahverengileşmekte ve tamamen kurumaktadır.

PROVEA ile makine öğrenmesi teknikleri ve yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama verileri kullanılarak hatalığın tespit edilebilmesi mümkündür. Oluşturulan vejetasyon haritaları yardımıyla hastalık alan bazlı olarak tespit edilebilmektedir.

Rhizomania Kök Sakallanması

Kök bodurlaşmakta ve sakallanmalar oluşmaktadır. Kökün uzunlamasına kesitinde kahverengiye dönüşmüş ve lifleşmiş iletim boruları gözle görülebilir haldedir. Yapraklar yer yer sararmakta ve tarlada yer yer solmalar ve çökmeler görülmektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama verileri kullanılarak iki ve üç boyutlu oluşturulan arazi modelleri yardımıyla hastalığın tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır.

Tel Kurdu (Agriotes)

Rutubetli taban arazilerde, çiftlik gübresi ile gübrelenmiş tarlalarda bulunmaktadır. Yeni intaş eden pancar fidesini gövdesinden, toprak içinde kesmek yoluyla zarar vermektedir.

PROVEA ile iki ve üç boyutlu arazi modelleri oluşturularak yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama verilerinin analiz edilmesi yoluyla tel kurdu zararlısının tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile aşağıdaki endüstriyel bitkilerin hasar / hastalık / zararlı tespitleri ve verim tahminleri gerçekleştirilebilmektedir:

 • Keten
 • Kenevir
 • Çay
 • Sorgum
 • Şeker Kamışı
 • Tütün
 • Gül
 • Lavanta
 • Tıbbi Aromatik Bitkiler