Fenotip ve Genotip Oluşturma

Mahsul fenotip ve genotipleri oluşturularak arazi üzerinde bitki türüne özel (bitki türü, arazi üzerindeki hastalık, hasar, verim kaybı vb.) olarak raporlar oluşturulmaktadır. Böylece araziye özel hastalık ve hasar türü gibi spesifik teşhislerin yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca tarım ürünlerinin karakteristikleri ve bölge şartları dikkate alınarak (coğrafi ve meteorolojik şartlar) müşteriye özel reçete ve planlamaların yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile mahsulün spektral karakteristikleri makine öğrenmesi teknikleriyle tespit edilmektedir. Böylece arazideki bütün anormalliklerin tespit edilerek hastalık / hasar / verim tespitlerinin yüksek doğrulukta gerçekleştirilebilmesi mümkün olmaktadır.