Hastalık Yoğunluğu Haritalama

Arazi üzerinde bulunan anormalliklerin tespit edilmesi ve bu anormalliklerin yüzde olarak gruplandırılarak ayrıştırıldığı hastalık yoğunluğu haritaları ile mahsul veriminin arttırılması ve hastalık takibinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi mümkündür.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile arazi üzerindeki mahsul hastalıklarının yoğunluklarına göre gruplandırılması ve buna bağlı olarak hastalığa yönelik kimyasal / zirai mücadele planlarının oluşturulması ve verimliliğin arttırılması çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir.