Kamu Sektörü

Uzaktan Algılama teknolojisi kamu sektöründe başta güvenlik olmak üzere bir çok alanda kullanılabilmektedir. Bu teknoloji ile belediyeler ve kamu kurumları için yapılan yüksek çözünürlüklü haritalama ile halihazır haritaların yüksek çözünürlükte ve hassasiyette üretilebilmesi mümkündür. Dünyadaki örneklerine benzer olarak; coğrafi yapıların tespit edilmesi, kıyı haritalamalarının yapılması, enerji nakil hatlarının denetimleri, gözetleme ve sınır güvenliğinin gerçekleştirilmesi gibi konularda da  etkili bir şekilde uygulanabilmektedir . Ayrıca orman varlığının tespit edilmesi ve arama kurtarma faaliyetlerinde aktif olarak kullanılabilmektedir.

Kamu sektörü için aşağıdaki alanlarda hizmetler verilmektedir:

  • Materyal Tanılama
  • Doğal Afet raporlamaları
  • Doğal koruma alanı raporlamaları
  • Sit alanı ölçüm ve raporlamaları

  • Arkeolojik alan ölçüm ve raporlamaları
  • Çevre ve atık yönetimi projelerinde haritalama, hacim hesabı ve üç boyutlu projelendirme