KOSGEB

KOSGEB

Firmamız tarafından geliştirilen PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi’nin tarımsal haritalama ve hasar tespit altyapısının inşa edilmesi çalışmalarına yönelik olarak 2017 yılında KOSGEB Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına başvurulmuştur.

“İnsansız Hava Araçları Yardımıyla Tarımsal Haritalama ve Hasar Tespit Yazılımı” adıyla hazırlanan AR&GE projesi KOSGEB tarafından kabul edilmiş ve 2017 yılında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilmiştir.

Yapılan çalışmalar Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Tarım İlçe Müdürlüğü Uzmanlarının katkılarıyla üzüm bağlarında gerçekleştirilmiştir. Alaşehir ilçesinde Tarım İlçe Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte belirlenen 12 deneme bağında 3 ayrı dönemde İnsansız Hava Araçları ile uçuşlar gerçekleştirilmiş ve bu uçuşların sonucunda belirlenen bağlarda tarımsal haritalar oluşturulmuştur. Tarımsal haritalar incelenerek bağda bulunan hasar ve hastalıkların tespiti ve bağdaki yüzde hasar ve hastalık miktarının tespiti çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca deneme bağlarında rekolte tahmin çalışmaları yapılmış ve Bakanlık verileri ve üretici verileri çalışmanın çıktılarıyla karşılaştırılmıştır.

Üzüm bağlarında yapılan çalışmanın sonucunda %96 doğruluk oranı yakalanmış olup bağlardaki hasar/hastalık tespiti ve rekolte tahmin çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır.