Kuraklık / Stres Tanımlama

Özellikle tahıl grubu için bitki kuraklığının ve bitki su stresinin tespit edilmesi yoluya bitki ve toprağın su ihtiyacı tespit edilerek mahsul veriminin arttırılması için destekleyici çözümler oluşturulmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile tarlanızdaki bitkilerin kuraklık ve su stresi analizini yapabilirsiniz. Böylece tarlanızdaki sulama planını verimli bir şekilde gerçekleştirebilir ayrıca mahsul verimlilik ve kalitesini arttırıcı önlemler alabilirsiniz.