LİSANSLI SİSTEM KULLANIMI / BAYİLİK

PROVEA LİSANSLI ürünümüz ise kooperatiflerimiz, birliklerimiz, ziraat odalarımızın veya kurumsal olarak büyük alanlarda faaliyet gösteren diğer bölgesel tarım sektörü paydaşlarının belirli bir ürün için belirli alanlarda kendi üyelerine hizmet verebilmeleri için oluşturulan satış ve pazarlama paketidir.

Bu ürünümüzde müşteri kuruluş kendi üyelerinin raporlama hizmetlerini verebilecek şekilde üye ve alan kaydı yapabilir, seçtiği tüm çözümleri belirleyerek raporlamaları oluşturacak şekilde sistemi kullanabilir.

Müşteri kuruluş üye sayısı, izlenmesi ön görülen toplam tarım alanı, ürün türleri ve raporlama periyotlarını dikkate alarak ihtiyaç duyacağı toplam alan kotasını belirleyebilir. Yıllık alan kotası ürünlerin vejetasyon takvimine göre müşterinin istediği periyotlarda kullanılabilir. Ayrıca olası doğal afet durumlarında da hasar tespiti amacıyla olağan dışı raporlamalar da yapılabilir.

Yıllık olarak kullanılan kota üzerinden verilen hizmete göre aylık olarak hesaplaşılabileceği gibi, olağanüstü haller için kullanılan kotalar için de ek alımlar toptan tarife üzerinden alınabilir.