Madencilik Enerji Sektörü

Enerji ve madencilik sektöründe büyük maden alanlarının tespiti ve maden alanlarına yönelik ön tespit çalışmaları Uzaktan Algılama Teknolojisi yardımıyla hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Maden bölgesindeki vejetasyonun tespiti gerçekleştirilebilmekte, boru hatları gibi alanların tespiti yapılabilmektedir.

Rüzgar Türbinlerinin denetimleri kolaylıkla gerçekleştirilebilmekte ve raporlanabilmektedir. Ayrıca Güneş Enerjisi tarlalarının arıza tespitleri yapılabilmekte ve paneller üzerindeki hasar türlerinin raporlanması mümkün olmaktadır. Böylece hızlı ve verimli bir şekilde panel değişimleri gerçekleştirilebilmektedir.

Firmamız Madencilik & Enerji Sektöründe aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

  • Boru Hattı planlama, İzleme
  • Çevresel Etki Azaltma ve Vejetasyon Yönetimi
  • Güneş Santralı Arazi Planlama, izleme
  • Rüzgar Santralı Arazi Planlama, izleme
  • Enerji Nakil Hatları Planlama, Denetimleri
  • Maden alanlarının ölçümü, arama ve işletme dönemi raporlamaları
  • Maden işletme sonrası çevre ve ağaçlandırma raporları