Mahsul & Alan Hasar Raporu

Tarım ürünlerini etkileyen afetler ve hastalıklar sonucu alan bazlı olarak mahsul hasar raporları oluşturabilmekte böylece ürün kaybının yüksek doğrulukta hesaplanabilmesi mümkün olmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile mahsulde oluşan hasarların iki ve üç boyutlu modelleri oluşturularak alansal / hacimsel kayıpların hesaplanması ve yüzdesel olarak mahsul kayıplarının tespiti gerçekleştirilebilmektedir.