Mahsul Azot İçeriğinin Ölçülmesi

Tarım ürünlerinin bitki beslenmesi açısından incelenmesi sonucunda mahsul azot içeriği tespit edilmekte ve azot içeriğinin verime etkisi raporlanmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile toprak verimliliğinin bitki beslenmesi bakımından analiz edildiği haritalar oluşturabilirsiniz. Ürün verimliliğini toprak kalitesini açısından takip edebilirsiniz.