Bağ Bahçe Bitkileri Grubu

Ülkemiz, içerisinde bulunduğu enlem ve boylam dikkate alındığında bağ, bahçe yetiştiriciliği konusunda önemli olanaklara sahiptir. Bağ, bahçe yetiştiriciliğinde çiçek oluşumu ve gelişimi, meyve ve tohum oluşumunda tozlanma ve döllenme mekanizmalarının takip edilmesi, verim ve kalitenin artırılmasına yardımcı olmaktadır. Bağ bahçe bitkilerinin bir tarım periyodu boyunca fenolojik evrelerinin takip edilmesi ve bu dönem içindeki anormalliklerin erken tespit ile ortadan kaldırılması ile verim artışının sağlanması mümkün olmaktadır. Bir tarım periyodu boyunca PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde bağ bahçe bitkileri grubundaki ürün verimliliğinin arttırılması ve hasar / hastalıkların erken tespit edilmesi mümkün olmaktadır.

 • Üzüm

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde üzüm bağlarındaki verim tespitlerinin her bir kütük incelenerek yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama verileri kullanılarak bitki gelişiminin tespit edilmesi ve makine öğrenmesi teknikleri yardımı ile üzüm bağlarındaki rekoltenin yüksek doğrulukta tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca hastalık ve zararlı tespiti yapılabilmekte ve hasra tespiti yüksek doğrulukta gerçekleştirilebilmektedir. Böylece ilaçlama planlamasının daha verimli yapılabilmesi mümkün olmakta ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmekte ve verim artışı sağlanmaktadır.

PROVEA ile üzüm rekolte tahminleri gerçekleştirilebilmekte ve üzüm türlerinin ayrıştırılabilmesi mümkün olmaktadır.

PROVEA İle Tespit Edilen Üzüm Hastalıkları

Bağ Küllemesi (Uncila Necator)

Üzüm bağlarında sıkça rastlanan bağ küllemesi hastalığı omçanın yeşil organlarında görünmektedir. Yapraklar küçükken bu hastalık oluşabilir ancak hastalığın yapraklar büyüdüğünde tespit edilebilmesi mümkündür. Hastalığa yakalanan yapraklar önce normal yeşil rengini kaybetmekte ve yaprağın alt üst yüzeyleri kirli beyaz renkte kül serpilmiş bir görünüm kazanmaktadır. Daha sonra yaprakların kenarları kıvrılır ve normal şekillerini kaybetmektedirler. Çiçeklerin ve yaprakların hastalanması ürün azalmasına ve salkımların hastalanarak ürün kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.

PROVEA ile multi-spektral bantlarda (Red, Green, NIR, Red Edge) yapılan çalışmalarla hastalığın gözle görülmeden önce tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır. Hastalığın erken teşhis edilmesi yoluyla ürün kalite kaybının ve ürün verim kaybının önüne geçilmesi mümkün olmaktadır.

Bağ Mildiyösü (Plasmopara Viticola)

 

Hastalık omçanın yeşil kısımlarında görülmektedir. İlkbaharda yapraklarda yağ lekesi şeklinde lekeler meydana gelmektedir daha sonra bu yağ lekelerinin altında bir örtü oluşmaktadır. Enfeksiyona uğrayan üzüm taneleri kahverengileşip buruşmaktadır. Hastalıklı salkımlar bir müddet sonra tamamen kurumaktadır. Fazla hastalanan omcalardan hiç ürün alınamamaktadır.

PROVEA ile yapılan çalışmalarda mildiyö hastalığına yakalanmış omcaların arazi bazlı olarak tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır. Böylece hastalığın tespit edilebilmesi için mildiyö hastalık haritaları üretilebilmektedir. Üretilen bu haritalar yardımıyla mildiyö hastalığına yakalanan omcaların tespitinin yapılabilmesi kolaylaşmaktadır.

PROVEA İle Tespit Edilen Üzüm Bağ Zararlıları

Bağ Filokserası

Bağ filokserası bir çeşit yaprak bitidir. Filoksera omçaların köklerini emerek zarar vermektedir. Kök uçlarının emilmesi sonucu köklerde anormal büyümeler ortaya çıkmaktadır. Mücadelesi kültürel önemlerle yapılmaktadır.

PROVEA ile Bağ Filokserası zararlısının etkilerinin zarar verdiği kütüklerin tespit edilmesi yoluyla bu zararlının bağ içerisinde yayılmasının önlemek için vejetasyon haritaları oluşturulmakta ve bağ filokserası zararının en aza indirilmesi için önlemler alınabilmektedir.

Salkım Güvesi

Ergin kelebek olan bağ zararlısının tahribatı larva döneminde oluşmaktadır. Salkım güvesinin en etkin zararı koruk ve özellikle olgunlaşmış taneleri yemektedirler ve bu salkımların çürümesine neden olmaktadır. Zararın önlenebilmesi için kelebeklerin yumurtalarını bırakmadan yok edilmesi gerekmektedir. Zarar daha çok çiçek evresinden itibaren arttığında bu dönemde mücadele edilmelidir.

PROVEA sayesinde çiçeklenme döneminde salkım güvesi rastlanan kütüklerin vejetasyon haritaları oluşturulabilmekte ve erken önlem alınması mümkün olmaktadır.

 • Fındık

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde fındık bahçelerindeki verim ve hastalık tespitlerinin gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Yüksek çözünürlüklü hava fotoğrafları yardımıyla iki ve üç boyutlu modeller oluşturularak ağaç sayımı ve ağaç başına verim tespitinin yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca ağaç yaş tayini ve ağaçta oluşan anormalliklerin tespit edilmesi çalışmaları yapılabilmektedir.

Fındık ağaçlarındaki don ve dolu hasarları tespit edilebilmektedir. Ürün gelişiminin takip edilebilmesi için bitki canlılığının ve gelişiminin takip edilmesi yoluyla ürün verim tespit çalışmaları iki ve üç boyutlu yüksek çözünürlüklü modeller oluşturulması yoluyla gerçekleştirilebilmektedir.

Fındık bahçelerinde yapılacak olan genotip ve fenotip analizleri fındık bahçesinin spektral karakteristiklerinin tespit edilmesi yardımıyla fındık verimliliğinin ve fındık hastalıklarının (külleme hastalığı, fındık dal kanseri, kök çürüklüğü, fındık mozaik hastalığı vb.) tespiti çalışmaları gerçekleştirilebilmektedir.

 • Kayısı

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile kayısı bahçelerindeki ağaç verimliliği ve ağaç başına verim tespitlerinin yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Bahçedeki ağaçların sayılması ve verim tespitlerinin ağaç başına gruplandırılması PROVEA ile yapılabilmektedir. Yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama verisi ile ağaç yaş tayinlerinin yapılması ve ağaç başına gelişimin bir tarım dönemi boyunca takip edilebilmesi mümkündür.

Ayrıca bahçedeki ağaçların fenotip ve genotiplerinin tespit edilmesiyle iki ve üç boyutlu modellerinin oluşturulması ve termal ölçümlerin gerçekleştirilmesi yoluyla kayısı ağaçlarındaki kök çürüklüğü hastalığına sahip ağaçların tespit edilebilmesi mümkündür.

Ağaç sayımı yoluyla ağaç başına verim hesabı PROVEA ile gerçekleştirilebilmektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi İle hasar / hastalık tespiti ve verim tahmini yapılabilecek diğer bağ bahçe bitkileri aşağıdaki gibidir:

 • Kiraz
 • Elma
 • Narenciye
 • Antep Fıstığı
 • Ceviz
 • Badem
 • Patates
 • Soğan
 • Sarımsak
 • Karpuz
 • Kavun