SİSTEM KURULUMU

PROVEA, Sistem Kurulumu ürünü ile ulusal bazda hizmet veren ve kendi bilişim altyapısına sahip olan ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurumları hedeflemektedir.

Bu seviyedeki kuruluşlar için verilecek hizmetin büyüklüğüne, veri yapısına, oluşturulacak raporlama sistematiğine, müşterinin kurumsal yapısına göre sistem özel olarak projelendirilir. Hazırlanan projenin mevcut sistemler ile entegrasyonu projelendirilir. Projenin müşteri kuruluş tarafından onaylanması durumunda donanım, sistem ve yazılım kurulumları yapılır ve bakım hizmeti verilir.

Müşterinin kendi bilişim altyapısının var olması durumunda kurulum hizmeti verilmeksizin, sistemin minimum donanım ve altyapı gereksinimleri verilerek var olan sistem üzerinde de yazılım kurulumu yapılarak kullanıma sunulabilir.

Sistem kurulumu ürünümüz projelendirme hizmeti dışında tamamen müşterinin kullanacağı veri büyüklüğüne göre ve kullanıcı terminal sayısına göre yıllık lisans bedeli alınarak kurulur. Bakım ve geliştirme bedelleri ayrıca yıllık olarak talep edilir.