TAGEM

TAGEM

Firmamız tarafından geliştirilen PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi’nin Üzüm ve Zeytin ürünleri özelinde geliştirilmesi çalışmaları için 2018 tarihinde İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitiüsü ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün katılımlarıyla TAGEM projesi sunulmuştur. “Görüntü İşleme ve Makina Öğrenmesi Teknikleri İle Üzüm Ve Zeytinde Verim Ve Hasar Tespiti Projesi” adıyla sunulan proje kurul tarafından kabul edilmiştir.

Proje kapsamında makine öğrenmesi ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak uzaktan algılama teknolojileri yardımıyla üzüm ve zeytin ürünleri özelinde verim tahmini ve hasar / hastalık tespitinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır. Proje süresince İnsansız Hava Araçları (İHA) yardımıyla üzüm bağları ve zeytin bahçelerinden alınan arazi fotoğrafları kullanılmaktadır. Görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknikleri ile rekolte kestiriminin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca üzüm ve zeytin alanlarında bulunan mevcut hasar ve hastalıkların tespiti çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Yürütülmekte olan çalışmanın sonucunda geliştirilen makine öğrenmesi teknikleri ve sınıflandırma algoritmaları ülkemiz tarım sektöründe ilk defa kullanılacak yeni bir hassas tarım teknolojisinin oluşturulmasını sağlayacaktır.

Geliştirilen bu tekolojinin test ve analizlerinin gerçekleştirilebilmesi için Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü ile 35 ayrı üzüm bağında, İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ile 23 ayrı Zeytin Bahçesinde çalışmalar yürütülmektedir. Arazi üzerinde yapılacak ölçümlerin ilk fenolojik evre ölçümleri tamamlanmıştır. Bu ölçüm periyodunda Manisa Bağcılık Araştırma Enstitisü ve İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nden konu uzmanı yardımcı araştırmacılar yersel ölçümler gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda bu ölçümler hakkındaki analizler ve bitki gelişiminin takibi konusunda laboratuvar analizlerinin yapılması ve yorumlanması çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Yapılan yersel ölçümler ve Uzaktan Algılama teknolojisi ile elde edilen veriler makine öğrenmesi ve istatistiksel methodlar yardımıyla analiz edilerek yorumlanmakta ve rekolte tahmini ile hasar / hastalık tesptine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Proje süresince gerçekleştirilecek ölçümlerin ilk fazında elde  edilen bulgular analiz edilerek raporlanmış ve çalışmanın ikinci fazında geliştirilecek yazılım altyapısına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

PROJE EKİBİ

YÜRÜTÜCÜ KURULUŞ (AVEO BİLİŞİM)

Dr. Ayşe Ayşen KARAKAŞ

Proje Koordinatörü

Osman Selami BUDAK

Araştırmacı

Nuri Eray ŞAHİN

Araştırmacı

Doğan ÜNAL

Araştırmacı

Alp Aslan KIRKPINAR

Yardımcı Araştırmacı

MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (PROJE ORTAĞI KURULUŞ) UZMANLARI

Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ

Yardımcı Araştırmacı

Turcan TEKER

Yardımcı Araştırmacı

R. Oğuzhan SOLTEKİN

Yardımcı Araştırmacı

Özen MERKEN

Yardımcı Araştırmacı

Mustafa Sacit İNAN

Yardımcı Araştırmacı

Murat YILDIZ

Yardımcı Araştırmacı

 

Fulya KUŞTUTAN

Yardımcı Araştırmacı

Dr. Fadime ATEŞ

Yardımcı Araştırmacı

Esra ALBAZ

Yardımcı Araştırmacı

Dr. Serkan ÖNDER

Yardımcı Araştırmacı

İZMİR ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (PROJE ORTAĞI KURULUŞ) UZMANLARI

Dr. Aişe DELİBORAN

Yardımcı Araştırmacı

Sedef ÖZDEN

Yardımcı Araştırmacı

İdris ÇILGIN

Yardımcı Araştırmacı

Serkan KAPTAN

Yardımcı Araştırmacı

Dr. Latife ERTEN

Yardımcı Araştırmacı

Hande Uçar ÖZKAN

Yardımcı Araştırmacı

Dr. Ayça AKÇA UÇKUN

Yardımcı Araştırmacı

Murat AYATA

Yardımcı Araştırmacı

Ayşen YILDIRIM

Yardımcı Araştırmacı

Dr. Meltem Ayaz

Yardımcı Araştırmacı

Berna Yıldırım

Yardımcı Araştırmacı