Tahıl Grubu


Tahılın geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Buğday üretimiyle başlayan tahıl yetiştiriciliğinde verimliliğin ve kalitenin arttırılması için günümüzde yeni teknolojilerin kullanıldığı görülmektedir. Yaygın olarak tarımı yapılan tahıl çeşitleri gıda olarak kullanılmasının yanı sıra, yem rasyonlarına belirli ölçüde katılarak kesif yem ihtiyacını karşılamaktadır. Aynı zamanda, tahıl ürünleri endüstride kullanılan bazı maddelerin elde edilmesinde ham madde olarak değerlendirilmektedir. Tahıl grubundaki bitkilerin gelişimlerinin takip edilmesi ve hastalık / hasar tespitlerinin yüksek doğrulukta yapılabilmesi tahıl ürünlerinin verim ve kalitesinin arttırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde tahıl grubu bitkilerinin verim tespitleri görüntü işleme teknikleri yardımıyla gerçekleştirilebilmekte ve makine öğrenmesi metotlarıyla hastalık / hasar tespitlerinin yapılabilmesi mümkün olmaktadır.
  • Buğday

Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer almaktadır. Buğday başta unlu mamuller olmak üzere birçok gıda ve sanayi sektöründe kullanılmaktadır.

Buğday tarlalarının doğru sulama planı ve ekim planının oluşturulması ürün takibinin kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesiyle verim ve kalitenin arttırılması mümkün olmaktadır. PROVEA ile buğday tarlalarındaki ürün verimliliğinin görüntü işleme teknikleri yardımıyla bio-kütle analizi yapılarak tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır.

Ayrıca PROVEA ile buğday tarlarındaki don, dolu hasarlarının üç boyutlu modeller yardımıyla yüzdesel olarak hesaplanabilmesi mümkündür. Tarla üzerindeki yabancı otların tespit edilmesiyle buğday tarlalarındaki verim ve kalite arttırılabilmektedir.

PROVEA İle Tespit Edilebilen Buğday Hastalık ve Zararlıları

Sürme

Hastalıklı bitkiler sağlamlardan daha kısa boyludur. Daneler yuvarlağa yakın bir şekil almaktadır. PROVEA ile oluşturulan üç boyutlu model haritaları yardımıyla sürme hastalığı tarlada bölgesel olarak tespit edilebilmektedir.

Buğday Yaprak Hastalıkları

Yaprak yüzeyinde oluşan deformasyonlar multi-spektral veriler ile makine öğrenmesi teknikleri yardımıyla analiz edilmekte ve hastalığa maruz kalmış bölgelerin tespitleri gerçekleştirilebilmektedir.

Külleme (Erysiphe graminis)

Fungus bitki yaprakları üzerinde nokta şeklinde beyaz-gri renkte puslu püstüller halinde görünmektedir. Uygun koşullarda püstüller birleşip yaprağın tamamının kaplayabilmektedir. Ekim sıklığı analizi yapılarak arazi üzerindeki külleme hastalığının varlığı tespit edilebilmektedir.

Süne

Toprak renginde, 11-12 mm uzunlukta 7-8 mm genişlikte emici bir böcektir. Yaprakları, sapı ve daneyi emmektedir. Süne zararlısı yüksek çözünürlüklü haritalar yardımıyla iki ve üç boyutlu harita modelleri oluşturularak tespit edilebilmektedir.

  • Mısır

Dünyada mısır insan gıdası ve hayvan yemi olarak tüketiminin yanı sıra nişasta, şurup, endüstriyel alkol (ethanol), bio-plastik sanayinde kullanılmaktadır. Mısır bitkisi derin kök yapısı sebebiyle ekim nöbeti içerisinde yer alması gereken bitkilerdendir. Bu yüzden mısır bitkisinin toprak yapısı ve gelişimi açısından takip edilmesi gerekmektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde mısır bitkisinin ekim periyodundan hasat dönemine kadar yüksek çözünürlüklü Uzaktan Algılama verileri yardımıyla gelişiminin takip edilmesiyle verimlik ve kalite artışının sağlanabilmesi mümkündür.

Mısır tarlası üzerinde yapılan çalışmalar sayesinde bio-kütle hesabının yapılması, iki ve üç boyutlu haritalar yardımıyla hastalık / hasra ve verim tespitinin yüksek doğrulukta yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

PROVEA ile Tespit Edilebilen Mısır Hastalık ve Zararlıları

Mısır Rastığı

Hastalık etmeni bir mantardır. Hastalık ertesi yıla toprak ve hastalıklı bitki artıkları ile geçebilmekte ve 7-8 yıla kadar canlı kalabilmektedir. Hastalığın tespit edilebilmesi için iki boyutlu modeller oluşturularak hastalık vejetasyon haritaları oluşturulabilmekte ve zararlı tespitinin yapılabilmesi mümkün olmaktadır.

Mısır Yaprak Yanıklığı

Mantar kaynaklı bir hastalıktır. Rüzgar ve su ile taşınmaktadır. Baklava dilimine benzeyen küçük lekeler hastalık ilerledikçe büyük lekelere dönüşmektedir. PROVEA ile oluşturulan üç boyutlu modeller yardımıyla hastalığında bölgesel olarak tespit edilebileceği canlılık haritalarının oluşturulabilmesi mümkündür.

Mısır Maymuncuğu

Erginler toprak yüzeyine yeni çıkan mısır bitkilerinin yapraklarının yarım ay şeklinde yiyerek zarara neden olmaktadır. Yüksek çözünürlüklü haritalar yardımıyla görüntü işleme teknikleri kullanılarak mısır maymuncuğu hasarının tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır.

  • Çeltik

Çeltik dünya nüfusunun yaklaşık yarısının besin kaynağı olarak yararlandığı en önemli ürünlerden biridir. Çeltik bileşiminde %5-10 arasında protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan üründür.

Çeltik tarlalarındaki hastalıkların tespit edilebilmesi için PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi kullanılabilmektedir. Çeltik tarlalarındaki verim tespitlerinin yapılabilmesi ve çeltik tarlalarındaki hastalıkların tespit edilmesinde makine öğrenmesi ve görüntü işleme teknikleri kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda yüksek doğrulukta verim ve hastalık tespitlerinin gerçekleştirilebildiği görülmüştür.

PROVEA ile Tespit Edilebilen Çeltik Hastalık ve Zararlıları

Çeltik Yanıklık Hastalığı

Hastalık bitkinin yaprak, yakacık, kın, boğum, salkım boğumu ve tane kavuzlarında görülmektedir. Genellikle yaprak lekeleri Temmuz ayından itibaren görülmektedir. PROVEA ile görüntü işleme teknikleri yardımıyla hastalığın erken teşhis edilebilmesi mümkün olmaktadır. Hastalığın gelişmesini teşvik eden uygun koşullar devam ederse, ocakların çağı büyümekte hatta tarlanın tümünü kaplayabilmektedir.

Yabancı Otlar

Yabancı otlar ilkbaharda havaların ısınmasıyla gelişmeye başlar ve Haziran Temmuz sonuna kadar çeltik tarlalarını istila etmektedirler. PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile aşağıdaki yabancı otların tespitlerinin yapılabilmesi mümkündür:

Darıcan, Kız Otu, Esmer Venüs Otu, Dip Otu, Kurbağa Kaşığı, Baraj Otu, Topalak, Kofalık, hasrı Otu, Deniz Dili, Su Menekşesi, Ayak Otu

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi İle hasar / hastalık tespiti ve verim tahmini yapılabilecek diğer tahıl bitkileri aşağıdaki gibidir:

  • Arpa
  • Çavdar
  • Yulaf