Tarla Mahsul Performansı Değerlendirme

Tarladaki mahsulün bir zaman periyodu içinde takip edilmesi sonucunda bitkinin mahsul performansı raporlanmaktadır. Böylece bitkinin ihtiyaçları (bitki besleme, ilaçlama vb. durumlarının etkilerinin incelenebilmesi için) değerlendirilebilmektedir.


PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi yardımıyla oluşturulan zaman serisi verilerinin yorumlanmasıyla tarlanızdaki mahsulün yıllara göre verimliliğinin takibini gerçekleştirebilirsiniz.