Yağlı Bitkiler Grubu

Yağlı bitkiler ilk yetişme döneminde su, hasta döneminde ise kuraklık istemektedirler. Bundan dolayı Doğu Karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılabilmektedir. Yağlı bitkiler tarım ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde yağlı bitkiler grubundaki tarım ürünlerinin hasar / hastalık tespitlerinin yüksek doğrulukta gerçekleştirilebilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca ağaç sayımı ve rekolte tahmini gibi analizler PROVEA ile gerçekleştirilebilmektedir.

Hasar / Hastalık tespitleri için iki ve üç boyutlu model üretimi ile makine öğrenmesi teknikleri kullanılmaktadır. Görüntü işleme teknikleri yardımıyla ağaç sayımı ve ağaç başına verim tespiti gibi analizlerin yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca makine öğrenmesi teknikleri yardımıyla hastalık ve zararlı tespitleri yüksek doğrulukta sağlanabilmektedir.

  • Zeytin

Zeytin için en uygun iklim Akdeniz iklimidir. Ilıman iklimden hoşlanan zeytin için kışın dayanabileceği en düşük sıcaklık -7 derece olup bu sıcaklığın altında don zararı artmaktadır. Zeytin bahçelerinde don, dolu gibi zararların tespiti PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde gerçekleştirilebilmektedir.

Zeytin bahçelerinde yapılan çalışmalarda zeytin ağaçlarının bitki sayımı gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca zeytin ağaçlarının türleri ayrıştırılabilmektedir. Ağaçların yaş ve tür tespitlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla makine öğrenmesi ve istatistiksel modeller kullanılarak zeytin verimliliğinin tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır.

Zeytin ağaçlarındaki verticilium ve çalılaşma gibi hastalıkların tespit edilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca ağaçlardaki hastalık ve zararlıların tespit edilebilmesi için zeytin bahçelerinin fenotip ve genotipleri çıkarılarak verimliliğin bir gelişim periyodunda takip edilmesi PROVEA ile mümkündür.

PROVEA ile Tespit Edilebilen Zeytin Hastalık ve Zararlıları

Zeytin Dal Kanseri (Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi)

 

Bakteri, krem-yeşil renkteki canlı ur ve siğillerde bulunmaktadır. Ur ve siğiller bir taraftan da fazla ışık ve ısının etkisiyle koyu kahverengi, çatlamış ve tepesi çökük bir görünüm almaktadır.

İki ve üç boyutlu harita modelleri oluşturularak görüntü işleme teknikleri yardımıyla zeytin bahçelerindeki zeytin dal kanseri hasarının tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır.

Zeytin Ağaçlarında Vertisilyum Solgunluğu (Verticilium Dahliae)

Hastalığın ani ve yavaş solgunluk olmak üzere 2 tip belirtisi bulunmaktadır. Hastalık belirtisi olarak kabuk dokusu erguvan rengine dönmektedir. Hastalıklı ağaçların sürgün ve dalları kuruyarak ölmektedir. Yapraklar yeşilimsi renklerinin kaybederek açık kahverengine dönmekte ve orta damar boyunca geriye doğru kıvrılmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile makine öğrenmesi ve görüntü işleme teknikleri kullanılarak Vertisilum hastalığına sahip zeytin ağaçlarının tespitleri yapılabilmektedir.

Zeytin bahçesinn spektral karakteristiklerinin tespit edilmesi ile zeytin ağaçlarının ağaç başına hastalık durumları ölçeklendirilebilmektedir.

Halkalı Leke Hastalığı (Cycloconium Oleaginum)

İlk belirtiler ilkbaharda yaprak üst yüzeyinde görülen siyahımsı-gri renkte yuvarlak nokta şeklindeki lekelerdir. Bu noktaların olduğu yerde renk açılmakta, etrafında açık renkli bir halka oluşmaktadır. Bunu dıştan ikinci bir halka çevirmektedir. Hastalıklı yapraklar dökülmekte bu durum verim azalmasına ve erken meyve dökümüne yol açmaktadır.

PROVEA ile yüksek çözünürlüklü harita verileri ve görüntü işleme teknikleri yardımıyla halkalı leke hastalığının tespit edilmesi ve ağaç bazlı olarak sınıflandırılabilmesi mümkün olmaktadır.

Zeytin Karakoşnili (Saissetia Oleae)

Aktif larva, turuncuya yakın sarı renkte ve hareketlidir. Kışı genellikle yapraklarda ikinci ve üçüncü dönem larva halinde geçirmektedir. Zeytin karakoşnilinin üreme gücü yüksektir.

Zeytin karakoşnili zararlısının etkileri PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile tespit edilebilmekte ve ağaç bazlı olarak zararlının etkileri zararlı haritası olarak sunulabilmektedir.

  • Ayçiçeği

Ülkemiz bitkisel yağ üretiminde %50 ile en büyük payı alan ve yağ bitkileri üretiminde en başta gelen ayçiçeği Trakya, Ege Bölgesi ve Karadeniz bölgesi olmak üzere birçok bölgemizde yetiştirilebilmektedir. Yüksek tane ve yağ veriminin yanı sıra yüksek linoleik asit oranına da sahip olması ayçiçeği tarımının önemini ortaya koymaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde ayçiçeği tarlalarındaki hastalık ve hasra tespitinin yüksek doğrulukta gerçekleştirilebilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca iki ve iç boyutlu arazi modelleri yardımıyla ürün verimliliğinin ve rekolte hesabının yapılabilmesi mümkündür.

PROVEA ile Tespit Edilebilen Ayçiçeği Hastalık ve Zararlıları

Ayçiçeği Mildiyösü

Ayçiçeğinin en önemli mantari hastalıklarından biridir. Etmeni Plasmopora helianthi Novat’tır. Bu hastalığa, erken devrede yakalan ayçiçeği bitkileri normal gelişemeyip kısa kalmaktadır. Hasta bitki yapraklarında sararma ve alt kısmında beyaz toz şeklinde sporlar görülmektedir. Mildiyönün bulaşması, genellikle tohumdan ve topraktaki bitki artıklarından oluşmaktadır.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama verileri yardımıyla görüntü işleme teknikleri kullanılarak mildiyö hastalığının tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır.

Ayçiçeği Yaprak Lekeleri

Ayçiçeğinde birçok yaprak lekesi hastalığı etmeni mevcuttur. En yaygın olanları Septoria sp. Ve Alternaria sp.’dir. Septoriea daha çok bitkinin erken devrelerinde görülürken, alternaria ise gelişme dönemini içerisinde her zaman koşullar uygun oluğunda görülebilmektedir.

Makine öğrenmesi teknikleri yardımıyla ayçiçeği tarlasındaki yaprak lekesi hatalığın tespit edilebilmesi PROVEA ile mümkün olmaktadır. Arazi bazlı olarak hastalık bölgeleri vejetasyon haritaları yardımıyla elde edilebilmektedir.

Makaslı Böcek (Lethrus brachhiicollis Fairm)

Daha çok ayçiçeğinin çıkış ve çimlenme dönemlerinde zarar yapmaktadır. Fideleri toprak üstünden yiyerek kesmektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile makaslı böcek zararlısına maruz kalan alanların tespiti görüntü işleme teknikleri yardımıyla gerçekleştirilebilmektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile aşağıdaki yağlı bitkilerin hasar / hastalık / zararlı tespitleri ve verim tahminleri gerçekleştirilebilmektedir:

  • Kanola
  • Haşhaş
  • Susam
  • Yer Fıstığı