Yem Bitkileri Grubu

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi sayesinde yem bitkilerinin verim ve kalitesinin tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır. Makine öğrenmesi teknikleri kullanılarak yem bitkilerinin kalitesinin tespiti PROVEA ile sağlanabilmektedir.

Yem bitkileri ekim alanlarındaki yabancı otların ve zararlıların tespiti yüksek doğrulukta görüntü işleme teknikleri yardımıyla gerçekleştirilebilmektedir.

PROVEA ile bio-kütle hesapları yapılarak arazinin iki ve üç boyutlu modellerinden tarla üzerindeki ürün miktarının yüksek doğrulukta tespiti gerçekleştirilebilmektedir.

Mera bitkilerinin alan bazlı olarak tespit edilmesi için PROVEA kullanılabilmektedir.

PROVEA Hassas Tarım Karar Destek Sistemi ile aşağıdaki yem bitkilerinin hasar / hastalık / zararlı tespitleri ve verim tahminleri gerçekleştirilebilmektedir:

  • Yonca
  • Fiğ
  • Karunga
  • Tiricale
  • Mera Bitkileri